Institute of Philosorhy +976-11330846
 

СОЦИОЛОГИЙН СУУРЬ БОЛОН ХАВСАРГА СУДАЛГАА (1972-2010)

 • Этносоциологи. Польш-Монголын хамтарсан экспедиц 1973-1974
 • Монголын нийгмийн бүтэц 1976-1978
 • Ажилчин ангийн нийгмийн бүтэц 1977, 1981
 • Хоршоолсон ард ангийн нийгмийн бүтэц 1978, 1980
 • Шашингүй үзлийн өнөөгийн байдал 1978-1980
 • Залуучуудын нийгмийн байр суурь 1981-1983
 • Сэхээтний нийгмийн бүтэц 1982-1984
 • Гэр бүлийн социологийн судалгаа 1984-1986
 • Өрнөд мужийн аж төрөх байдал 1986
 • Хөдөөгийн аж төрөх ёс 1986
 • Хөдөлмөрчдийн аж байдал 1985-1987
 • Хөдөлмөрчдийн цагийн төсөв 1987
 • Кино үзэгч 1992
 • Монгол кино урлагийн өнөөгийн байдал, тулгамдсан зорилт 1992
 • Хүүхэд-кино
 • Монголын радио сонсогч 1996
 • Телевиз үзэгч
 • МN-25 дугаар суваг телевизийн нэвтрүүлэг үзэгчдийн үнэлгээ
 • Утга зохиол сонины уншигч 1996
 • Чөлөөт хэвлэл мэдээллийн өнөөгийн байдал 1998
 • Хөдөөгийн суурь боловсрол 1998
 • Хотын хүн амын аж төрөх ёс 1989
 • Улс орны амьдрал, олон нийтийн санаа бодол 1992-1996
 • Хүн амын амьдралын хэв маяг 1998-2000
 • Эрчим хүчний хувьчлал 2000
 • Их хувьчлал 2000
 • Монгол дахь телевизийн нэвтрүүлгүүд 2000
 • Зайны сургалт 2001
 • Өсвөр үеийнхний оролцоо 2001
 • Хөдөөгийн соёл 2001
 • Эдийн засгийн аюулгүй байдал 2002
 • Гаалийн байцаагч 2002
 • Гэмт хэргийн хохирогч 2003
 • Дорнод Монголын биологийн төрөл зүйл 2003
 • Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн байдал 2003
 • Хэвлэл мэдээллийн нийгмийн үүрэг 2004
 • Монгол дахь соёлын аялал жуулчлал 2004
 • Засгийн газрын үйл ажиллагаа олон нийтийн үнэлгээ 2005, 2006
 • Ардчилсан засаглалын төлөв байдал 2006
 • Засгийн газрын үйл ажиллагаа олон нийтийн үнэлгээ 2007, 2008
 • Шуурхай санал асуулга /2008.07.01-ний үймээний талаарх 2008
 • Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх олон  нийтийн үнэлгээ 2008
 • Нийслэлийн Засаг дарга, нутгийн удирдах байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх олон нийтийн үнэлгээ 2008
 • Нэр дэвшигчдийн рейтингийн судалгаа /Өвөрхангай/ 2008
 • УИХ-ын ээлжит сонгуульд нэр дэвшигчдийн рейтингийн судалгаа 2008
 • УИХ-ын сонгууль-2008 2008
 • Гадаад дахь монголчууд 2008
 • Биеийн тамир, спортын өнөөгийн байдал 2008
 • Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ 2008
 • Соёл урлагийн хөгжлийн ирээдүй 2008
 • Эдийн засгийн хямрал 2009
 • Залуучуудын амьдралын зорилго, үнэлэмж 2009
 • Дасан зохицол, амьдралын нөхцөл 2009
 • Монгол гэр бүлийн харилцааны өнөөгийн байдал 2009-2010
 • Залуучуудын амьдралын зорилго, үйл ажиллагаа  2009-2010
 • Монгол дахь ардчилсан засаглалын төлөв байдал. 2010
 • Монголчуудын зан суртахууны төлөвшил,түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс 2010
 • Нийслэлийн иргэн      /Улс төрийн сектортой хамтран/ 2011
 • Миний амьдралын ертөнц. ОХУ-ын ШУА, Сибирийн салбартай хамтарсан судалгаа. 2011
 • Говь-Алтай аймгийн засаг дарга, нутгшийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх үнэлгээ 2012
 • Монгол дахь хотжилт, хотын амьдралын хэв маяг. 2012
 
 
 
 
 
 
 
 

Links

 
 

Count per day

 • 0Today:
 • 0Yesterday:
 • 0Last week:
 • 0Per mouth:
 • 0Currently online:
 • 1480Total:
 
 
 
 

Developed by Super Assist Systems LLC