Шинжлэх, ухаан технологийн төсөл

Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ-ын захиалгаар «Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга, нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны үнэлгээ» хийж зөвлөмж боловсруулах захиалгат судалгааны ажил. /2012.3.15-4.20/

 Удирдагч: Докторант Д.Энхболд

Нийслэлийн ЗДТГ-ын захиалгаар «Нийслэлийн сонгогчийн дүр төрх» захиалгат судалгааны төсөл. /2012.1.20-4.25/

 Удирдагч: Докторант Д.Баасансүрэн
Зөвлөх: Академич Г.Чулуунбаатар.

ОХУ-ын Социологийн хүрээлэнтэй хамтарсан «Өөрчлөгдөж буй нөхцөл дэх Орос, Монголын нийгмийн адилсал, бүтцийн өөрчлөлт» /2011-2013/

Удирдагч: Доктор Ц.Цэцэнбилэг
Доктор В.А.Ядов

  Оросын ШУА-ийн Сибирийн салбарын Философи, эрх зүйн хүрээлэнтэй хамтарсан «Өрнө дорны хоорондох Монголын ертөнц» /2010-2012/

Удирдагч: Академич Ж.Амарсанаа
Профессор Ю.В.Попков

«Ази номхон далайн бүс нутгийн хамтын ажиллагаа: МУ АПЕК-т элсэх үндэсний чадавхийг бэхжүүлэх нь» /2014-2015/

                                                         Удирдагч: Академич Г.Чулуунбаатар
Профессор Д.Ганбат

Be the first to comment

Leave a Reply